Dr. Sezen AKKAYA


Go to content

Main menu:


Nistagmus

Gözün istemsiz ritmik veya aritmik hareketlerine nistagmus denir. Nistagmüsde göz hareketleri çeşitli yönlerde olabilir. Gözlerin her iki yöne de eşit hızda gittiği nistagmüs tiplerine sarkaç tipi, bir yöne yavaş, karşı yöne hızlı gittiği tiplerine de yay tipi denir. Yay tipinde gözlerin hızlı gittiği yön nistagmüsün yönüdür. Örneğin gözler sağa hızlı sola yavaş gidiyorlarsa nistagmüs sağ yönlüdür. Hasta nistagmüsün hızlı yönüne bakarsa göz hareketlerinin frekansı ve amplitüdü artar. Bazı nistagmuslu hastalarda da hareketin durduğu bir pozisyon mevcut olabilir.

Nistagmuslu hastalarda : görme azlığı, titreyen görüntüler, baş dönmesi ve tek gözde çift görme şikayetleri olabilir.

Nistagmus Sınıflandırması 4 grupta yapabiliriz

1- Oküler nistagmus
2- Vestibüler nistagmus
3- Nörolojik (merkezi) nistagmus
4- Doğuştan nistagmus

Nistagmusta Tedavi
Vestibüler ve nörolojik nistagmüslerde tedavi nedeni yöneliktir.

Doğuştan nistagmuslerde tedavi optik, ortoptik ve cerrahi olarak uygulanır.

a) Optik tedavi : Yüksek kırılma kusurları olan hastalarda gözlükle görmenin düzeltilmesi nistagmüsun azalmasını sağlar.
b) Ortoptik tedavi : Şaşılık ve ambliyopi tedavisinde kullanılan yöntemlerle yapılan nistagmus tedavilerinin sonuçları kısıtlı olmaktadır.
c) Cerrahi tedavi : Belirli bakış pozisyonlarında nistagmüsün azaldığı olgulara uygulanır.

Ana Sayfa | Göz Hastalıkları | Nistagmus | Teleskopik Gözlük | Hakkımda | İletişim | Site Map


Design By Rukay.NET | drsezenakkaya@gmail.com

Back to content | Back to main menu